• ក្រុម​របស់​យើង

  ក្រុម​របស់​យើង

  ចូលរួមនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់អ្នកគាំទ្រ 6 ឆ្នាំដោយមានបច្ចេកវិទ្យាល្អឥតខ្ចោះ, ការផលិតដើម្បីលក់ផលិតផលពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ អាន​បន្ថែម
 • គុណភាពផលិតផល

  គុណភាពផលិតផល

  UL, គ, និងវិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាព ROHS ផ្សេងទៀត; ISO9001: វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពឆ្នាំ 2008 ។ អាន​បន្ថែម
 • វិសាលភាពនៃអាជីវកម្ម

  វិសាលភាពនៃអាជីវកម្ម

  រចនាផលិតនិងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៃការធ្លាក់ចុះដែលទាក់ទងសម្រាប់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកង្ហា អាន​បន្ថែម